Het project

Het educatieproject ‘Dit is mien Laand’ bestaat uit drie lessen, daarna organiseren we in overleg een tentoonstelling van het door de leerlingen gemaakte werk. Dit kan plaatsvinden in school, een lokale bibliotheek of een museum. Indien gewenst kunt u met de klas ook nog een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de grote Ploegtentoonstelling in het Groninger Museum.

Het doel van het project

Met dit project willen wij de eigen omgeving voor de kinderen in Groningen in een nieuw daglicht plaatsen. Het landschap waar zij in opgroeien was 100 jaar geleden het landschap dat voor het eerst verbeeld werd door een groep jonge kunstenaars met de nodige geldingsdrang. Door de kinderen in de traditie van De Ploeg hun eigen omgeving te laten schilderen, willen wij hen deelgenoot maken van dit voor Groningen belangrijk cultureel erfgoed.

Het lesproject bestaat uit drie lessen en ter afsluiting een tentoonstelling

De lessenserie begint met een inleidende erfgoedles, gegeven door een erfgoedjuf of meester. De eigen omgeving van de leerling is in deze les het uitgangspunt. Immers, zonder het zich te realiseren heeft de leerling vaak al een hechte band met de plek waar hij of zij opgroeit. Van hieruit wordt, onder begeleiding van veel beeldmateriaal en met enkele activerende opdrachten en onderwijs leergesprekken het verhaal van De Ploeg verteld met aandacht voor de rol van een inspirerende leraar, de wens iets nieuws te doen, het oprichten van een club en het zorgen voor je vrienden.

In deze les, gegeven door een kunstenaar/kunstvakdocent, leren de leerlingen hoe zelf een op de Ploeg geïnspireerd schilderij te maken. De les begint echter met  een kringgesprek rond een groot aantal Ploegwerken. In dit gesprek reflecteren de leerlingen op wat zij zien en over opvallende kenmerken van deze schilderijen, zoals kleurgebruik, onderwerpskeuze, compositie en de schildertoets.

Hierna krijgen de leerlingen instructie in het werken met kleuren. Dit middels de kleurencirkel. Het werken met primaire kleuren en deze kleurenmengen op een bordje.

Om zich het geleerde eigen te maken ronden de leerlingen de les af met het maken van een klein (Ploeg)werkje. Uit een zwart-witfoto kiezen zij, met een klein kader een uitsnede die zij op papier overzetten. Deze zelfgemaakte kleurplaat schilderen zij vervolgens in met aandacht voor contrasterende kleuren.

NB. Met deze les is zo 1,5 uur gevuld en van de eigen leerkracht wordt verwacht dat zij de kunstenaar/kunstvakdocent wel helpt met de voorbereiding en praktische uitvoering van deze les.

De schilderexcursie. Begeleid door de eigen leerkracht maken de leerlingen in de eigen omgeving een schets van hun ‘Groninger Laand’ (of stad). De gemaakte schets wordt op school uitgewerkt tot een schilderij, geïnspireerd op het expressionisme van De Ploeg. Er komt namelijk erg veel voorbereidingkijken bij het de leerlingen buiten hun schets laten inschilderen.

Het materiaal voor de lessen (verf, tekenborden, papier, penselen) wordt meegebracht in of de erfgoedles of de inleidende schilderles. Waterpotten en kranten levert de school.

NB. Deze les vraagt veel van de leerkracht. Het kan handig zijn om wat extra hulp te regelen voor deze les van een klasse-assistent of een enthousiaste ouder. In overleg kunnen wij ook voor extra hulp zorgen, wij rekenen hiervoor 90 euro voor een les van 1,5 uur + reiskosten.

Kunst moet gezien worden. Met regionale musea, Biblionet en het Groninger Landschap wordt gekeken naar de mogelijkheid om het door leerlingen gemaakte werk ook daadwerkelijk te exposeren. Het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de eigen school. Het enthousiasme voor dit project is bij alle partijen groot.

De rol van de school

Van de school wordt verwacht dat zij de derde les zelf verzorgen. Dit vereist Natuurlijk wel enige voorbereiding, maar de lesbrief die voor deze les ontwikkeld wordt zal de leerkrachten zo veel mogelijk handvatten geven om van deze les een voor de leerlingen leerzame en creatieve ervaring te maken.

Wij verwachten daarnaast ook hulp van de school bij het inrichten van de tentoonstelling.

De kosten van het project

Uitbreiden van het project

Wij raden de scholen in 2018 daarnaast van harte aan om een bezoek aan een van de ploegtentoonstellingen in de provincie Groningen te brengen. In het Groninger Museum is van 26 mei tot 4 november de grote tentoonstelling in het kader van 100 jaar De Ploeg te zien, Het Groninger Museum heeft daarbuiten echter altijd een zaal gewijd aan werken van De Ploeg. In de agenda van deze website vindt u overigens nog enkele andere tentoonstellingen en activiteiten welke georganiseerd worden in het teken van het Ploegjaar.

Via K&C kunt  u gebruik kunt maken van de regeling Culturele Mobiliteit, u reist dan met een bus van het busmuseum voor 1 euro 50 per leerling en begeleider van school naar het museum. Daarnaast betaald u voor een bezoek aan het museum een bedrag van 4 euro per leerling. Info busvervoer (regeling K&C)

Info Groninger Museum tel: 050 – 3 666 555 (afdeling educatie of boekingen) of mail naar boekingen@groningermuseum.nl. Meer informatie vindt u op de website van het Groninger Museum.

Het project

Het educatieproject ‘Dit is mien Laand’ bestaat uit drie lessen, daarna organiseren we in overleg een tentoonstelling van het door de leerlingen gemaakte werk. Dit kan plaatsvinden in school, een lokale bibliotheek of een museum. Indien gewenst kunt u met de klas ook nog een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de grote Ploegtentoonstelling in het Groninger Museum.

Het doel van het project

Met dit project willen wij de eigen omgeving voor de kinderen in Groningen in een nieuw daglicht plaatsen. Het landschap waar zij in opgroeien was 100 jaar geleden het landschap dat voor het eerst verbeeld werd door een groep jonge kunstenaars met de nodige geldingsdrang. Door de kinderen in de traditie van De Ploeg hun eigen omgeving te laten schilderen, willen wij hen deelgenoot maken van dit voor Groningen belangrijk cultureel erfgoed.

Het lesproject bestaat uit drie lessen en ter afsluiting een tentoonstelling

De lessenserie begint met een inleidende erfgoedles, gegeven door een erfgoedjuf of meester. De eigen omgeving van de leerling is in deze les het uitgangspunt. Immers, zonder het zich te realiseren heeft de leerling vaak al een hechte band met de plek waar hij of zij opgroeit. Van hieruit wordt, onder begeleiding van veel beeldmateriaal en met enkele activerende opdrachten en onderwijs leergesprekken het verhaal van De Ploeg verteld met aandacht voor de rol van een inspirerende leraar, de wens iets nieuws te doen, het oprichten van een club en het zorgen voor je vrienden.

In deze les, gegeven door een kunstenaar of kunstvakdocent, leren de leerlingen hoe zelf een op de Ploeg geïnspireerd schilderij te maken. De les begint echter met  een kringgesprek rond een groot aantal Ploegwerken. In dit gesprek reflecteren de leerlingen op wat zij zien en over opvallende kenmerken van deze schilderijen, zoals kleurgebruik, onderwerpskeuze, compositie en de schildertoets.

Hierna krijgen de leerlingen instructie in het werken met kleuren. Dit middels de kleurencirkel. Het werken met primaire kleuren en deze kleurenmengen op een bordje.

Om zich het geleerde eigen te maken ronden de leerlingen de les af met het maken van een klein (Ploeg)werkje. Uit een zwart-witfoto kiezen zij, met een klein kader een uitsnede die zij op papier overzetten. Deze zelfgemaakte kleurplaat schilderen zij vervolgens in met aandacht voor contrasterende kleuren.

NB. Met deze les is zo 1,5 uur gevuld en van de eigen leerkracht wordt verwacht dat zij de kunstenaar/kunstvakdocent wel helpt met de voorbereiding en praktische uitvoering van deze les.

De schilderexcursie. Begeleid door de eigen leerkracht maken de leerlingen in de eigen omgeving een schets van hun ‘Groninger Laand’ (of stad). De gemaakte schets wordt op school uitgewerkt tot een schilderij, geïnspireerd op het expressionisme van De Ploeg. Er komt namelijk erg veel voorbereidingkijken bij het de leerlingen buiten hun schets laten inschilderen.

Het materiaal voor de lessen (verf, tekenborden, papier, penselen) wordt meegebracht in of de erfgoedles of de inleidende schilderles. Waterpotten en kranten levert de school.

NB. Deze les vraagt veel van de leerkracht. Het kan handig zijn om wat extra hulp te regelen voor deze les van een klasse-assistent of een enthousiaste ouder. In overleg kunnen wij ook voor extra hulp zorgen, wij rekenen hiervoor 90 euro voor een les van 1,5 uur + reiskosten.

Kunst moet gezien worden. Met regionale musea, Biblionet en het Groninger Landschap wordt gekeken naar de mogelijkheid om het door leerlingen gemaakte werk ook daadwerkelijk te exposeren. Het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de eigen school. Het enthousiasme voor dit project is bij alle partijen groot.

De rol van de school

Van de school wordt verwacht dat zij de derde les zelf verzorgen. Dit vereist Natuurlijk wel enige voorbereiding, maar de lesbrief die voor deze les ontwikkeld wordt zal de leerkrachten zo veel mogelijk handvatten geven om van deze les een voor de leerlingen leerzame en creatieve ervaring te maken.

Wij verwachten daarnaast ook hulp van de school bij het inrichten van de tentoonstelling.

De kosten van het project

Uitbreiden van het project

Wij raden de scholen in 2018 daarnaast van harte aan om een bezoek aan een van de ploegtentoonstellingen in de provincie Groningen te brengen. In het Groninger Museum is van 26 mei tot 4 november de grote tentoonstelling in het kader van 100 jaar De Ploeg te zien, Het Groninger Museum heeft daarbuiten echter altijd een zaal gewijd aan werken van De Ploeg. In de agenda van deze website vindt u overigens nog enkele andere tentoonstellingen en activiteiten welke georganiseerd worden in het teken van het Ploegjaar.

Via K&C kunt  u gebruik kunt maken van de regeling Culturele Mobiliteit, u reist dan met een bus van het busmuseum voor 1 euro 50 per leerling en begeleider van school naar het museum. Daarnaast betaald u voor een bezoek aan het museum een bedrag van 4 euro per leerling. Info busvervoer (regeling K&C)

Info Groninger Museum tel: 050 – 3 666 555 (afdeling educatie of boekingen) of mail naar boekingen@groningermuseum.nl. Meer informatie vindt u op de website van het Groninger Museum.

De school opgeven voor het lesproject?

De school opgeven voor het lesproject?