Kerndoelen waarbij in dit project aangesloten wordt zijn:

Nederlands:

 1. De leerlingen leren informatie te verweven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 2. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend is en leren met argumenten te reageren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld:

 

 1. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Tijdens het schetsen en eventueel schilderen buiten)
 2. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht en kleur.
 3. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen (landschapskenmerken) en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kunstzinnige oriëntatie:

 1. De leerlingen leren beelden, taal, muziek spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 2. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 3. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voor de vaardigheden die met dit project verder ontwikkeld zullen worden wordt geput uit de kennis en modellen die ontwikkeld zijn door o.a. het SLO.

De vaardigheden waar in dit project een beroep op wordt gedaan zijn:

 

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Zelfinzicht/zelfregulering
 • Sociale en Culturele vaardigheden
 • Samenwerken
 • Communiceren